Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Klockstapeln: Lördag 11 maj kl.10:00-12:00 är det arbetsdag vid Klockstapeln på temat “trädgårdsdag”. Kom gärna och hjälp till att städa upp! Ta med dig en sekatör, kratta eller såg.

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun