Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Gräsöbacken:  onsdag 27/2 kl. 16:00-17:00, Öregrunds Bibliotek.

Fokusgrupperna Västerhamn & Klockstapeln Arbetsplanering 2019, måndag 25/3 kl. 11:00-12:00, Öregrunds Bibliotek.

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun