JOHNNY OLSSON ENTREPRENAD

Johnny Olsson entreprenad utför Grävarbeten, tomtplaneringar, husgrunder.
Levererar Sand, Grus, fyllnadsjord & Matjord.

Certifierad avloppsanläggare! Dränering & Infiltrationer
Trädfällning, har Motorsågskörkort!

Bygger Bryggor & Stenkistor. Husflyttning & Husrivning
Pålningsarbeten för sjöbodar & bryggor. Svetsarbeten i stål & aluminium

Kontakt
Adress: Skinnäsängarna 102 742 43 Öregrund
Telefon: 070-591  47 68
E-mail: johnny@sundboden.se
Webb: sundboden.se