Företagarförening

[supsystic-gallery id=10] Öregrund - Gräsö Företagarförening är en ideell förening med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

Vårt upptagningsområde är Öregrundsområdet, inkluderat Gräsö och delar av Söderön.

Föreningens främsta uppgift är att bevaka och driva frågor gentemot kommun och myndigheter, verka för ett gott företagsklimat på orten, anordna aktiviteter såsom julmarknad och informations- och nätverksträffar.

Vi representerar Öregrundsföretagarna i kommunens företagsråd där vi driver utvecklingsfrågor och bevarande av service på orten.

Thomas Carlsson

Telefon 0173 469 99

E-post thomas@oregrund.nu

Hemsida http://www.ogff.se/