FÖRENINGAR

 

 

 

ÖREGRUND FÖRETAGARFÖRENING

Öregrund - Gräsö Företagarförening är en ideell förening med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. Vårt upptagningsområde är Öregrundsområdet, inkluderat Gräsö och delar av Söderön.

E-post: info@ogff.se

Hemsida: ogff.se