Fokusgrupp Västerhamn

Detta har vi gjort:
Fokusgruppen har varit med och skapat en attraktiv oas i Västerhamn. En vacker plats vid havet för en stunds återhämtning där man kan uppleva fantastiska solnedgångar.

Parkeringen har avgränsats mot havet och de stora stenarna har tagits bort.
En knäckstensmur har byggts med en plantering av växter.
Gabioner (stålnät fylld med sten) har lagts ut mot vattnet.
Platsen mellan gabionerna och knäckstensmuren har jämnats till och marken är stensatt. Bord och bänkar finns på plats samt papperskorgar.

Visioner:
Våra framtida planer och visioner är att placera ut räddningsstegar alternativt gjuta stenblock i vattnet som trappsteg.
En spång eller mindre bro byggs över till badholmen, se bilder.
Skyltar tas fram med uppmaning att vara försiktig med våra vackra klippor. Placera ut en livboj med hållare.
Gruppen planerar även att rensa stranden och ta bort sten från bassängen.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Utvecklingsrådet, Öregrund – Gräsö Företagarförening, lokala företag samt eldsjälar i Öregrund.

Kontakta ortsamordnaren:  Hans Lindström, 070-570 33 29, havet43@gmail.com

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foto: Micaela Zackrisson

Skyltning:


Förslag: Fokusgrupp Västerhamn

Skisser:

 


Skisser: Hans Lindström