Fokusgrupp Klockstapeln/Klockarbacken

Planer för Klockarbacken

FOKUSGRUPPEN FÖR KLOCKARBACKEN handlar inledningsvis om att städa upp på området, som är ganska eftersatt. Här finns landmärket Öregrunds klockstapel, eller ”Gamle Farfar” som sjöfolket kallade klockstapeln när de närmade sig Öregrund, och såg att de snart skulle vara hemma i tryggheten hos “Farfar”.

HÄR GÄLLER DET att gå varsamt fram så att kulturområdet bevaras, men med uppsnyggning.
I veckan som gått har Mickes Maskiner (efter kommunens upphandling) gjort en grovgallring och tagit bort större träd och buskage.

PÅ KLOCKARHÖJDEN vill vi bara ha de största träden kvar. All sly ska bort. Under lördagen har vi krattat, klippt bort torra grenar ur syrenhäckarna, tagit bort sly, kånkat stora stenar inifrån häckar och slänter och krattat ut jord. Solen, förutom kroppsarbetet, såg till att värma upp oss ordentligt, så Olle från Klockargården kom med kallt vatten.

EFTER UPPSNYGGNINGEN såg vi tydligare vad som behövs: rabatter vid den slitna anslagstavlan med insektsvänliga växter som blommar i perioder från vår till sen höst. De gamla syrenhäckarna och buskagen behöver klippas ner, men inte alla under samma period, utan ett buskage i höst och ett annan nästa höst o.s.v.
Ny anslagstavla behövs. Den vi har nu är så gammal att mossa växer på tavelramen.

NÄSTA STEG OCH MÅLET MED KLOCKARHÖJDEN:
* Grovgrävning för ny markbeläggning med för området passande betongplattor/hålsten på gångstråken för att få en hårdgjord yta. Problemet just nu är att gruset på gångstråken rullar ut på Västergatan mot hembygdsgården.
* Gjutjärnssoffor från Alunda Järngjuteri. Sofforna har vi sponsring på av privatpersoner.
* En riktig vattenpump. Det har funnits en pump tidigare på området. Den togs bort år 1963.
* Informationsskylt på svenska och engelska om klockstapelns historia. Det är Öregrund-Gräsö församling som förvaltar klockstapeln, så församlingen finns också med på ett hörn i projektet.
* Belysning. Klockstapeln är belyst, men även gångstråken behöver belysas.

INNAN DET PRAKTISKA arbetet började lördagen den 11 maj har vi haft flera öppna möten på Öregrunds bibliotek dit ortsbor kommit och bidragit med synpunkter och goda råd. Många frivilliga är engagerade. Med förenade krafter och en del ’handarbete’ hoppas vi kunna färdigställa projekt Klockarhöjden under år 2020.

STORT TACK TILL INFARTSMACKEN som sponsrade dagens ideella arbete med jättegoda och mättande mackor! Hårdplastemballagen som mackorna låg i, tog Yvonne med sig hem och ska göra miniväxthus av. 😊

Text: Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson
 

Kontakta ortsamordnaren:  Hans Lindström, 070-570 33 29, havet43@gmail.com

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder från Trädgårdsdagen 11 maj:


Hans Lindström, ortssamordnare Öregrund – Gräsö.

Foto: Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson

Foton Klockarbacken:


Foto: Micaela Zackrisson

Skiss Klockarbacken:


Skiss: Hans Lindström