Fokusgrupp Klockstapeln & Västerhamn

Visioner Klockstapeln:

 • Markbeläggning och flytta växter.
 • Ordna bänkar, soptunnor och en handpump.
 • Sätta upp en informationsskylt och Klockstapeln.
 • Ordna belysning.


Skiss: Hans Lindström

Visioner Västerhamn:

 • Två bänkar placeras ut.
 • Gabionerna ska fyllas på med mindre sten.
 • Plantera buske och jämna till marken.
 • Ta bort sprängsten och fylla på med sand för att få karaktären av en naturlig badvik.
 • Göra en gånganvisning/brygga mot berget, för att göra klipporna mer tillgängliga.
 • Tillverka en bro över till ön och montera repstegar och rep med knutar att hålla i.
 • Rensa “bassängen” från sten och skräp.
 • Placera en blomsterbåge på “Anders Äng” för vigslar.


Skiss: Hans Lindström

Kontakta ortsamordnaren:  Hans Lindström, 070-570 33 29, havet43@gmail.com

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun