Fokusgrupp Gräsöbacken

Visioner:

  • En pulkabacke planeras, inte bara för de minsta.
  • En grillplats.
  • En mountainbikebana.
  • En hinderbana.
  • Belysning för att kunna använda platsen året runt.


Foto: Ida Hörner

Fokusgruppen Gräsöbacken håll årets första möte 23/1. På mötet presenterade gruppen en modell som tydligt visar vad man vill genomföra på platsen.


Foto: Micaela Zackrisson

Nästa möte: Se flik “Kommande möten fokusgrupper”.

Kontakta ortssamordnaren:  Hans Lindström, 070-570 33 29, havet43@gmail.com

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun