Fokusgrupp Gräsöbacken

Visioner:

Vi vill skapa en samlingsplats för alla, året runt på Gräsö.
En plats för rörelse, hälsa och friluftsliv. En plats för gemenskap för barn och ungdomar, men även för vuxna som vill ha en plats att umgås på för en rikare och aktivare fritid.
Barn, ungdomar och vuxna oavsett ålder, kön eller tillhörighet har nytta av denna plats.

Våra planer:
– Pulkabacke
– Hinderbana (ute gym)
– Grillplats
– Cykelbana (mountainbike bana)
– Motorikområde
– Belysningsstolpe
Men även flera mindre saker i mån av plats och resurser.

Platsen ligger geografiskt bra till med närheten till knutpunkten för Gräsöfärjan, Gräsö skola, den lokala livsmedelsbutiken och campingen.
Många skulle gynnas av projektet. Bofasta och besökare i alla åldrar. Säsongsboende och barnen i intilliggande skola.

Det här har vi gjort:
Vi började med att iordningställa en 3D-skiss för den tänkta platsen (se bild nedan). Vi har informerat och inlett ett samarbete med lokala företag. Vi kommer att söka projektmedel för Gräsöbacken. En första idéskiss är klar till Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling med ett finansieringsförslag.

Vi samarbetar med:
Utvecklingen av Gräsöbacken planeras i samverkan mellan lokala eldsjälar, Gräsö Skärgårdsråd, Östhammars kommun och det lokala näringslivet.

Nästa möte: Se flik “Kommande möten fokusgrupper”.

Kontakta ortssamordnaren:  Hans Lindström, 070-570 33 29, havet43@gmail.com

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foto: Ida Hörner

3D-skiss över området:


Foto: Micaela Zackrisson